De organisatie

Mantelzorger zijn doe je met jouw hele hart

Wat een respect hebben wij voor jullie als mantelzorgers! Elke dag opnieuw de zorg dragen voor een ander doe je uit pure liefde. Ook wij hebben van dichtbij meegemaakt, hoe zwaar en intensief het soms kan zijn om langdurig te zorgen voor een naaste. Wij dragen de mantelzorgers een warm hart toe en zijn blij dat wij deze bijzondere dag mogen organiseren en zo de mantelzorgers in Amsterdam-Zuidoost in het zonnetje kunnen zetten!

Graziëlla Hunsel Rivero

ZOGrace Creative Agency

www.graziellahunsel.com

Siomara de Getrouwe-Spalburg 

SiOW organisatieadvies en Training

www.siow.nl